Ticari Danışmanlık Nedir?

Ticari Danışmanlık bir işletmeye, ticarethaneye, üretim birimine kurucu ya da kurucuların gözü ile bakarak hedeflerine ulaşmaları için gerekenleri tespit edip engelleri rapor etmektir.

Ticari Danışmanlık patronluk değildir, işletme elemanı hiç değildir. Danışman işletmenin dışarıdaki dost 3. gözüdür.

Danışman Nasıl Çalışır

Danışman, işletme sahip ya da sahipleri ile ilk temasında sorunlar üzerine konuşur, hedeflerini ve içinde bulundukları hali konuşur değerlendirir.

Değerlendirme sonucunu kısa süre içinde özetleyen bir rapor hazırlar ilgililere sunar. Bu rapor işletmenin sorunlarını çözüp hedefine taşımak için donanımının yeterli olup olmadığını da içerir.

Elbette ki her kes her şeyi bilmez. Danışman, neyi bilip bilmediğini bilmelidir, yetersiz kaldığı alanlarda nasıl hareket edeceğini de raporunda belirtmelidir.

İşletme sahip ya da sahiplerince Ticari Danışmanlık talep edilmesi halinde çalışma usul ve esasları belirlenir, sözleşme imzalanır.

Danışman İşletme İlişkisi Nasıl Olmalı?

Danışman işletme uyumlu olmalı

Çalışmaya başladıktan sonra uyumla ortak hedef belirlenmeli, çalışma planı müşterek hazırlanmalı.

Fevkalade şartlar dışında plandan asla taviz verilmemeli.

Ticari Danışmanlık Süresi

İşletmelerde bir süre sonra sorunları, riskleri ve fırsatları görmeme hali oluşur. Bu görememe haline işletme körlüğü diyoruz.

Danışman ile çalışmanın gerekliliği bu körlükten kaynaklanıyor. Danışman da bir süre sonra bu hale düşecektir. İşte tam da bu nedenle birlikte çalışma süresinin asla üç seneyi geçmemesi gerekiyor.

Zaman kısıtı nedeni ile yapılan planlamada bu husus göz önünde bulundurulmalıdır.

Füsun Çağırgan